3T onderzoek: Taal, 22q11 en TOS

Samenwerking

We hebben een officiële samenwerking met Auris, Kentalis, Stichting Steun 22q11, Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en UMC Utrecht.

Auris geeft hulp aan iedereen die moeite heeft met spreken of horen. Of met andere problemen met taal. Auris onderzoekt, behandelt, ondersteunt en geeft onderwijs.

Kentalis is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn. Kentalis biedt onderzoek, diagnostiek, zorg en onderwijs.

Stichting Steun 22q11 is opgericht om te zorgen dat er meer bekendheid komt in Nederland voor het 22q11 deletiesyndroom. Ook fungeert de stichting als oudervereniging door het verzorgen van voorlichting en het verstrekken van informatie, het organiseren van familiedagen, studiedagen en andere evenementen.

In het WKZ bevindt zich het landelijk expertisecentrum voor kinderen met 22q11. Deze gespecialiseerde polikliniek bestaat uit een multidisciplinair team dat de ontwikkeling van de kinderen volgt.

In het UMC Utrecht is er een onderzoeksteam voor jongeren van 12 jaar en ouder met 22q11. Jongeren met 22q11 hebben meer kans op het krijgen van psychiatrische klachten. Het onderzoek helpt om deze klachten beter te begrijpen, en hoe we ze het best kunnen behandelen en voorkomen.