3T onderzoek: Taal, 22q11 en TOS

Folder over 22q11DS voor logopedisten

Een belangrijk doel van het 3T onderzoek was om meer bekendheid te creëren over de taalproblemen van kinderen met 22q11.2 deletiesyndroom. Deze kinderen hebben namelijk vaak logopedie, maar er is nog weinig kennis beschikbaar (in het Nederlands) over hun taalontwikkeling.

Daarom hebben we een folder gemaakt voor logopedisten die een kind met 22q11DS in behandeling hebben:

Handreiking Spraak en Taal bij kinderen met 22q11DS

 

De folder is opgesteld op basis van wat er bekend is uit de (internationale) literatuur, de uitkomsten van het 3T onderzoek en de input van logopedisten. In februari 2022 hebben de onderzoekers een workshop georganiseerd. Er waren 20 logopedisten aanwezig bij deze workshop. Dit waren zowel logopedisten die al bekend waren met 22q11DS als logopedisten die nog geen kinderen met 22q11DS in behandeling hadden gehad. Ze waren werkzaam in zowel het speciaal onderwijs (SBO, cluster-2, en cluster-3) als in de vrije vestiging. De onderzoekers van het 3T onderzoek hebben in kleine groepjes met deze logopedisten besproken aan welke informatie ze behoefte zouden hebben en in welke vorm ze de informatie graag zouden ontvangen.