3T onderzoek: Taal, 22q11 en TOS

Lijst met gepubliceerde artikelen

Op deze pagina kunt u een lijst vinden met de artikelen die gepubliceerd zijn door onderzoekers van het 3T onderzoek. De artikelen zijn gratis beschikbaar. Veel artikelen zijn in het Engels. Als u graag in het Nederlands wil lezen, kunt u het VHZ artikel lezen of de Nederlands samenvattingen van de proefschriften van Iris en Emma.

 

Nederlandstalige artikelen

Taal­ontwikkeling en psychiatrische symptomen bij kinderen
Boerma, T., Selten, I., & Wijnen, F. N. K. (2023). Aandacht voor taal; afwijkende taal­ontwikkeling en psychiatrische symptomen bij kinderen. Tijdschrift voor Psychiatrie65(3), 171-174.

Taalontwikkeling van kinderen met 22q11DS vergeleken met kinderen met TOS
Boerma, T., Selten, I., Everaert, E., Gerrits, E., & Wijnen, F. (2022). Onbekend maakt onbegrepen: meer weten over het 22q11.2 deletiesyndroom. Van Horen Zeggen Online.

 

Engelstalige artikelen

Relatie tussen taal en autisme kenmerken bij kinderen met TOS en 22q11DS
Selten, I., Boerma, T., Everaert, E., Gerrits, E., Houben M., Wijnen, F., & Vorstman, J. (2023). Behaviors related to Autism Spectrum Disorder in children with Developmental Language Disorder and children with 22q11.2 Deletion Syndrome.  Autism & Developmental Language Impairments, 8. https://doi.org/10.1177/2396941523117984

Executieve functies (geheugen en aandacht) bij kinderen met 22q11DS
Everaert, E., Vorstman, J. A. S., Selten, I. S., Slieker, M. G., Wijnen, F., Boerma, T. D., & Houben, M. L. (2023). Executive functioning in preschoolers with 22q11.2 deletion syndrome and the impact of congenital heart defects. Journal of Neurodevelopmental Disorders, 15(1): 15. https://doi.org/10.1186/s11689-023-09484-y

Grammaticale vaardigheden van kinderen met TOS en 22q11DS in vergelijking met kinderen zonder taalproblemen
Boerma, T., Everaert, E., Vlieger, D., Steggink, M., Selten, I., Houben, M., Vorstman, J., Gerrits, E., & Wijnen, F. (2023). Grammatical skills of Dutch children with 22q11.2 Deletion Syndrome in comparison with children with Developmental Language Disorder: Evidence from spontaneous language and standardized assessment. Frontiers in Communication, 8, 1111584. https://doi.org/10.3389/fcomm.2023.1111584

Taalvaardigheid van kinderen met 22q11DS in relatie tot spraakproblemen
Everaert, E.*, Selten, I. S.*, Boerma, T. D., Houben M. L., Vorstman, J. A. S., de Wilde, H., Derksen, D. A. M., Haverkamp, S. J., Wijnen, F. N. K., & Gerrits, E. (2023). The language profile of preschool children with 22q11.2 deletion syndrome and the relation with speech problems.  American Journal of Speech-Language Pathology32(1), 128-144. https://doi.org/10.1044/2022_AJSLP-21-00328
*These authors contributed equally

Literatuur studie over executieve functies bij kinderen en jongeren met 22q11DS
Everaert, E., Boerma, T. D., Selten, I. S., Vorstman, J. A. S., & Wijnen, F. N. K. (2021). Learning from atypical development: A systematic review of executive functioning in children and adolescents with the 22q11.2 deletion syndrome. Developmental Review, 60, 100962. https://doi.org/10.1016/j.dr.2021.100962

Vertelvaardigheid (van verhalen) van kinderen met 22q11DS en kinderen met TOS
Selten, I. S., Boerma, T. D., Everaert, E., Vansteensel, M.J., Vorstman, J. A. S., & Wijnen, F. N. K. (2021). Narrative comprehension and production abilities of children with 22q11.2 deletion syndrome. Research in Developmental Disabilities, 119, 104109. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2021.104109

Hersenactivatie tijdens taalverwerking bij kinderen met 22q11DS en kinderen met TOS
Vansteensel, M. J., Selten, I. S., Charbonnier, L., Berezutskaya, J., Raemaekers, M. A. H., Ramsey, N. F., & Wijnen, F. (2021). Reduced brain activation during spoken language processing in children with developmental language disorder and children with 22q11.2 deletion syndrome. Neuropsychologia, 158, 107907. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2021.107907

In progress

Executieve functies in relatie tot woordenschat en grammatica bij kinderen met TOS
Everaert, E., Boerma, T. D., Selten, I. S., Gerrits, E., Houben M. L., Vorstman, J. A. S., & Wijnen, F. N. K. (in press). Non-verbal executive functioning in relation to vocabulary and morphosyntax in preschool children with and without Developmental Language Disorder.  Journal of Speech-Language and Hearing Research.

Neuropsychiatrische problemen bij jongeren met 22q11DS
Selten, I. S., Blok, J., Boerma, T. D., Djelantik, A. A. A. M. J. , Houben M. L., Wijnen, F. N. K., Zinkstok, J., & Vorstman, J. A. S., & Fiksinski, A. M. (submitted). A comprehensive overview of neuropsychiatric symptoms in adolescents with 22q11.2 deletion syndrome: a dimensional approach.