3T onderzoek: Taal, 22q11 en TOS

Wie nog meer betrokken zijn

Prof. Frank Wijnen is hoogleraar Psycholinguïstiek aan de Universiteit Utrecht werkzaam bij het Institute for Language Sciences, een onderzoeksinstituut voor taalwetenschap van de Universiteit Utrecht. Hij is geïnteresseerd in de relatie tussen (het leren van) taal en algemene cognitieve vaardigheden, zoals aandacht en (werk)geheugen. Zijn onderzoek richt zich veelal op de vraag hoe taal en cognitie zich ontwikkelen en elkaar beïnvloeden bij kinderen met taalproblemen, zoals een taalontwikkelingsstoornis of kinderen met dyslexie. Hiermee hoopt hij een bijdrage te leveren aan diagnostiek en behandeling van kinderen met taalproblemen.

UU  LinkedIn ILS

 

Prof. Ellen Gerrits is bijzonder hoogleraar Logopediewetenschap aan de Universiteit Utrecht en lector Logopedie: Participatie door Communicatie aan de Hogeschool Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de effectiviteit van behandelingen en interventies voor kinderen en volwassenen met taalproblemen. Naast haar werk als lector en hoogleraar is ze hoofd van de master Logopediewetenschap, voorzitter van de Ethische Commissie binnen het gezondheidsdomein van de Hogeschool Utrecht, bestuurslid van de internationale logopedievereniging (IALP), en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Stem-, Spraak-, en Taalpathologie (NVSST).

HU UU Twitter

 

Dr. Jacob Vorstman, MD is onderzoeker & kinder– en jeugdpsychiater in het Hospital for Sick Children, Toronto. Hij heeft als kinder- en jeugdpsychiater gewerkt in het UMC Utrecht, waar hij in 2008 promoveerde op de genetische en psychiatrische kenmerken van het 22q11.2 deletie syndroom (22q11). Sinds 2017 is hij werkzaam als universitair docent in het Hospital for Sick Children en als onderzoeker bij het SickKids Research Institute in Toronto, Canada. Zijn werk richt zich vooral op de rol van genen bij verscheidene psychologische stoornissen, zoals schizofrenie. Hij vindt het erg belangrijk om zijn werk als onderzoeker te combineren met klinische werkzaamheden zoals het spreken en behandelen van patiënten.

Toronto LinkedIn Twitter

 

Dr. Michiel Houben, MD werkt als algemeen kinderarts en onderzoeker in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ, UMC Utrecht) en is verbonden aan het multidisciplinaire team voor kinderen met 22q11DS. In 2011 promoveerde hij op een epidemiologisch proefschrift over luchtweginfecties met RSV bij gezonde zuigelingen. Sinds 2014 is hij hoofd van het cluster algemene en sociale kindergeneeskunde in het WKZ. Als algemeen kinderarts was hij ook betrokken bij de opzet van het Centrum voor Ontwikkelingsachterstand in het WKZ; bovendien begeleidt hij poliklinisch veel kinderen met een ontwikkelingsachterstand, genetische syndromen of anderszins complexe problematiek. Hierin is het belangrijk de problemen van kinderen vanuit hun perspectief te zien, aandacht te besteden aan de samenhang tussen lichamelijke, psychologische en sociale factoren en te zorgen dat alle behandelaren, maar voor kinderen en hun ouders een stem krijgen.

LinkedIn /  WKZ 22q11

 

Dr. Ania Fiksinski is kinder- en jeugdpsycholoog bij het UMC Utrecht/ Wilhelmina Kinderziekenhuis in opleiding tot GZ-psycholoog. Ze promoveerde bij het UMC Utrecht en de Dalglish 22q Family Clinic in Toronto. Haar promotieonderzoek richtte zich op de cognitieve ontwikkeling en mentale gezondheid van kinderen en jongeren met 22q11DS.

LinkedIn  /  22q Toronto