3T onderzoek: Taal, 22q11 en TOS

Met wie je contact hebt

Dr. Tessel Boerma is postdoctoraal onderzoeker in het project. Tijdens haar master Linguistics (Taalwetenschap) aan de Universiteit Utrecht richtte ze zich op taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen en liep ze onder andere stage bij Koninklijke Kentalis. Ze promoveerde in 2017 aan de Universiteit Utrecht (afdeling Orthopedagogiek) op haar onderzoek naar de cognitieve ontwikkeling en taalontwikkeling van eentalige en meertalige kinderen met en zonder een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Binnen het huidige project onderzoekt Tessel de relatie tussen taal, cognitie en mentale gezondheid bij adolescenten met 22q11DS en TOS in vergelijking met jongeren zonder taalproblemen.

UU  / LinkedIn  / CoDEmBi

 

Drs. Emma Everaert is promovenda (junior onderzoeker) in het project. Tijdens haar bachelor Psychologie (richting cognitieve neuropsychologie) liep ze stage bij de afdeling experimentele psychologie van de Universiteit Utrecht. Na haar bachelor volgde ze de onderzoeksmaster Neuroscience and Cognition aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar master liep ze stage bij het promotieproject van Tessel en bij het Babylab van het UiL-OTS, waar ze nog steeds werkt.

Haar promotieonderzoek richt zich op de ontwikkeling van grammaticale vaardigheden van kinderen met 22q11DS in vergelijking met kinderen met een TOS. Daarnaast kijkt ze naar de invloed van aandacht en geheugen op de ontwikkeling van deze vaardigheden.

UU LinkedIn BabyLab CoDEmBi

 

Drs. Iris Selten is promovenda (junior onderzoeker) in het project. Na haar bachelor Pedagogische wetenschappen volgde ze zowel de master Orthopedagogiek als de onderzoeksmaster Development and Socialization in Childhood and Adolescence aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar master liep ze stage op de afdeling psychiatrie in het UMC Utrecht en behaalde ze haar basisaantekening Psychodiagnostiek. Daarna werkte ze als onderzoeksassistent bij het Niche (Neuroimaging in Childhood) Lab in het UMC Utrecht.

Binnen het huidige project onderzoekt Iris hoe de woordenschat en de gespreksvaardigheden van kinderen met 22q11DS zich ontwikkelen in vergelijking met kinderen met een TOS. Daarnaast kijk ze naar de invloed van aandacht en geheugen  op de ontwikkeling van woordenschat en gespreksvaardigheden bij beide groepen.

UU  /  LinkedIn  /  NicheLab

 

Marieke Huls, MA, werkt als onderzoeksassistent mee aan het 3T onderzoek. Zij studeerde Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde de master Neurolinguïstiek. Binnen het 3T project helpt zij met dataverzameling en -verwerking. Daarnaast werkt ze als logopediste in een vrijgevestigde logopediepraktijk.

LinkedIn

 

Johanna Harder, BA, werkt als stagiaire bij het project. Na het afronden van de bachelor Duitse Taal en Cultuur is ze begonnen aan de master Meertaligheid en Taalverwerving aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar stage onderzoekt ze de manieren om pragmatische vaardigheden van kinderen met TOS en 22q11DS te beoordelen. Pragmatische vaardigheden zijn vaardigheden met betrekking tot interactieve communicatie waarbij het niet alleen gaat om taal. Denk hierbij aan de sociale normen en gewoontes in de communicatie, zoals het niet onderbreken van de gesprekspartner en rekening houden met zijn of haar voorkennis. Maar ook het gebruik van gebaren, lichaamshouding en gezichtsuitdrukkingen behoren tot de pragmatische vaardigheden.

 

Yannick Peters, BA, werkt als stagiair bij het project. Na zijn bachelor in Taalwetenschap te hebben afgerond is hij verder gegaan met de onderzoeksmaster Taalwetenschap en Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Yannick heeft tijdens zijn stage een overzicht gemaakt van de genetische diagnoses van de deelnemende kinderen met 22q11DS en deze in meer detail bekeken. Hiermee draagt hij bij aan de uitvoering van het 3Tonderzoek. Daarnaast onderzoekt hij of er een verband is tussen de specifieke genetische diagnose en verschillende taaltaken.

ALUMNI

Drs. Fenna Duijnkerke werkte als onderzoeksassistent in het project. Na haar bachelor Psychologie (richting kinder- en jeugdpsychologie en neuropsychologie), volgde ze de master Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar bachelor en master liep ze stage bij de afdeling psychiatrie in het UMC Utrecht. Tijdens haar master behaalde ze haar basisaantekening Psychodiagnostiek. Ook werkte ze als onderzoeksassistent bij het KinderKennisCentrum van de Universiteit Utrecht.

UU LinkedIn KinderKennisCentrum 

 

Ymke Rankenberg, BA, is betrokken bij het project als stagiaire. Na haar bachelor Taalwetenschap is ze begonnen met de onderzoeksmaster Linguistics aan de Universiteit Utrecht. Binnen het project helpt ze mee met het verzamelen, verwerken en analyseren van de data. Ook schrijft Ymke haar masterscriptie bij het project. Hierbij kijkt ze hoe het verloop van de taalontwikkeling verschilt tussen jonge kinderen met 22q11DS en typisch ontwikkelende kinderen.

 

Jantine Wignand, BA, is stagiaire in het project. Ze behaalde haar bachelor in Liberal Arts & Sciences aan University College Roosevelt en volgt nu zowel de master Neuropsychologie als de onderzoeksmaster Linguistics aan de Universiteit Utrecht. Binnen het project helpt ze met het verzamelen en verwerken van data. Voor haar stage onderzoekt ze de relatie tussen het kortetermijngeheugen en de ontwikkeling van woordenschat in typisch ontwikkelende kinderen en kinderen met 22q11DS.

 

Feline de Wit is tweedejaars student van de onderzoeksmaster Brain and Cognitive Sciences aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar BA in Engelse taal en cultuur (UvA) heeft ze ook de onderzoeksmaster Taalwetenschap gedaan aan de UvA, die ze bijna afgerond heeft. Tijdens haar stage bij het 3T onderzoek onderzocht ze de relatie tussen taal en gedrag bij kinderen met TOS en 22q11DS.

 

Maaike Steggink, BA, BSc, is masterstudent Klinische Gezondheidswetenschappen. Na een bachelor Taalwetenschap aan de Universiteit Utrecht volgde ze een tweede bachelor Logopedie aan de Hogeschool Utrecht. Binnen het huidige project onderzoekt ze de grammatica van werkwoorden van kinderen met 22q11DS in vergelijking met kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Daarnaast is ze werkzaam als logopedist in een logopediepraktijk, waar ze (jonge) kinderen met taal- en spraakontwikkelingsstoornissen begeleidt en behandelt.

 

Marten Giezeman, BA, werkt als stagiair bij het project. Nadat hij zijn bachelor Nederlandse Taal en Cultuur afgelopen jaar had afgerond, is hij begonnen aan de master Meertaligheid en taalverwerving aan de Universiteit Utrecht. In dit project ondersteunt hij bij de dataverzameling en -verwerking.